Dr n. med. Anna Sękowska

Specjalista ortodonta

Asystent w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

Członek Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego

Absolwentka wydziału lekarskiego z oddziałem stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Po odbyciu stażu podyplomowego podjęła pracę w Poradni Ortodoncji oraz Poradni Wad Rozwojowych Twarzoczaszki Stomatologicznego Centrum Klinicznego w Lublinie, gdzie odbyła szkolenie specjalizacyjne w zakresie ortodoncji. 

Po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego otrzymała tytuł specjalisty ortodonty. 

 

Obecnie pracuje jako asystent w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia i wykłady dla studentów oraz pełni funkcję  kierownika stażu specjalizacyjnego w dziedzinie ortodoncji.

 

W trakcie pracy uniwersyteckiej obroniła i otrzymała tytuł doktora nauk medycznych.

 

Swoją wiedzę i umiejętności doskonali uczestnicząc w licznych kursach organizowanych w kraju 

i za granicą.

Copyright Private Ortolux © 2013

Dr n. med. Anna Sękowska 

    specjalista ortodonta